Общи условия на сайта

Моля, прочетете Общите условия за ползване на услугите, достъпни през уебсайта www.samodiva.eu и ако сте съгласен с тях, отбележете съгласието си в полето „Съгласен съм с Общите условия“. След извършване на това отбелязване и натискане на виртуален бутон „Потвърди“ се счита, че сте запознат с Общите условия и се задължавате да ги спазвате.
1. www.samodiva.eu осъщесвява своята дейност в услуга на потребителите на принципите на свободното договаряне в условията на пазарна икономика.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

2. www.samodiva.eu предоставя на своите клиенти следните услуги :
Информация за стоките в сайта, разпределени по видове групи и подгрупи;
Продажба и доставка на предлаганите стоки с условия по избор на клиента;
Консултации по телефон в рамките на работното време;
От 9:00 до 18:00 часа, от понеделник до събота.

УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА НА СТОКИ

3. Указаната цена на отделните артикули е в български лева и е за 1 брой с включен ДДС.
4. Условията за поръчка и доставка на стоките са указани в сайта и са личен избор на потребителя.
5. Поръчването на определена стока става чрез натискане на бутона ”КУПИ” след избор на избраното количество. Действието представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор клиента и www.samodiva.eu
6. При поръчката клиента задължително посочва точен адрес и телефон за осъществяване на заявката.
7. Посочването на непълни или неверни данни прави поръчката невалидна и тя не обвързва www.samodiva.eu с изпълнение.

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

8. Всеки клиент сам определя начина на доставка с куриер. Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента конкретно за поръчката адрес за доставка.
9. При ”доставка с наложен платеж” , клиентът е длъжен да заплати стоката при получаването ѝ.
10. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка.
11. Транспортните разходи, се заплащат от клиента при получаване на доставката, едновременно с цената на стоката.

ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧАНА И ДОСТАВЕНА СТОКА

12. Клиент, поръчал стока чрез електронния магазин www.samodiva.eu и получил същата по пощата или с куриер, има право да откаже получаването на поръчката, или част от нея след като вече тя му е доставена, само в следните случаи :
– при транспортирането стоката е повредена ;
– доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента ;
– рекламации по гореизброените случаи се извършват само в момента на доставката.
Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже получаването и заплащането на поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка до него и връщането на стоката обратно на доставчика.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

13. Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.п., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.
14. Личната идентификационна информация, e-mail и съобщения, изпратени до този сайт се считат за поверителни.

Връзките към Web сайтове на трети лица в този Сайт са предоставени единствено за Ваше удобство.

www.samodiva.eu не носи отговорност за никоя от тези страници или тяхното съдържание.

www.samodiva.eu може да редактира тези Правила и Условия по всяко време.