Полезно и здравословно

Указател на лечебното действие на билките

1. Адстрингентно (затягащо): бял равнец, върбинка, камшик, кисел трън, мента, мечо грозде, орех, очанка, очеболец, пирей, планинска чубрица, подбел, смрадлика, цариче, черен омай, черна боровинка.

2. Антибактериално: анасон, вълча ябълка, градински чай, живовляк. жълт кантарион, исландски лишей, камшик, кимион, кисел трън, копър, лавандула, лайка, малина, мащерка, овчарска торбичка, орех, планинска чубрица, репей, чесън.

3. Антидепресивно: дилянка, дяволска уста, жълт кантарион, хмел.

4. Антикоагулантно: див кестен, жълта комунига, изсипливче, лавандула, лопен, морков.

5. Антиконвулсивно: божур, бял имел, вълча ябълка, змийско мляко, лудо биле, ранилист.

6. Аитипиретично: бъз, зайча сянка, лен, липа, малина, бяла върба.

7. Антисептично: анасон, босилек, бял бор, бяла бреза, вратига. лавандула, маточина, мента, мечо грозде, смрадлика.

8. Болкоуспокояващо: божур, бял бор, бял оман, горска чубрица, дяволска уста, жълта комунига, жълто прозорче, златна пръчица, змийско мляко, змийска хурка, изсипливче, липа, лопен, майчин лист, маточина, мента, овчарска торбичка, орех, риган.

9. Витаминозно: бяла бреза, горска ягода, исландски лишей, калина, коприва, майчин лист, малина, овчарска торбичка, храстовиден бъз, червено подъбиче, шипка.

10. Възбуждащо апетита: босилек, бял оман, бял равнец, водна детелина, глухарче, жълта тинтява, жълто прозорче, исландски лишей, копър, кориандър, маточина, мента, овчарска торбичка, пелин, риган, хмел, червен кантарион.

11. Възбуждащо дишането: бял имел, глог, глухарче, жълто прозорче, ефедра, черен оман.

12. Възбуждащо ЦНС: ефедра, черен оман.

13. Газогонно (карминативно): босилек, върбинка, копър, кориандър, лавандула, лайка, маточина, мащерка, мента, пелин, планинска чубрица, резене, репей, риган, синя жлъчка, синя тинтява, хмел, червен кантарион, червено подъбиче.

14. Дезинфекциращо: бял бор, жиловлек, лайка, мащерка, хвойна.

15. Диуретично: боб, брош, бял бор, бял оман, бяла бреза, водно пипериче, вълча ябълка, върбинка, грухарче, гороцвет, горска ягода, гръмотрън, жаблек, зайча сянка, златна пръчица, иглика, изсипливче, копър, лайка, малина, мащерка, мента, мечо грозде, очанка, пача трева, пелин, перуника, пирей, планинска чубрица, ранилист, резене, репей, риган, синя тинтява, сладък корен, хвойна, хвощ, хмел, червено подъбиче, черен бъз, чесън, царевица.

16. Еуфорично: жълт кантарион, ливадно отвратниче

17. Забавящо сърдечната дейност: глог, дилянка, дяволска уста, змийско мляко, хмел, черен оман.

18. Засилващо коронарното кръвообращение: бял имел, червен глог, чесън.

19. Кръвоспиращо: бял равнец, водно пипериче, гръмотрън, дъб, живовляк, кисел трън, овчарска торбичка, смрадлика, цариче.

20. Лактогонно: анасон, босилек, върбинка, жаблек, зърнастец, копър, кориандър.

21. Муцилагинозно: бял оман, живовляк, исландски лишей, лайка, лен, подбел, резене, риган, ружа, сладък корен.

22. Намаляващо албумина: златна пръчица, коноп.

23. Намаляващо потната секреция: градински чай, лен, лудо биле, майчин лист, раннлист, резене, цариче.

24. Намаляващо слюнчената и стомашната секреция: липа, лудо биле.

25. Омекчаващо: зърнастец, лопен, майчин лист, пелин, ружа, салеп, синя жлъчка, цариче, черен оман.

26. Освежаващо: бял оман, зайча сянка, маточина, мента, риган, седефче, шипка.

27. Отхрачващо: анасон, бял бор, бял оман, бяла бреза, великденче, иглика, исландски лишей, жиловлек. малина, мащерка, мечо грозде, пелин, перуника, подбел, раннлист, синя тинтява, хвойна, черен бъз.

28. Повишаващо защитните сили на организма: жълта тинтява, исландски лишей, лен, липа, синя тинтява.

29. Повишаващо стомашната секреция: анасон, бял равнец, водна детелина, вратига, жълта тинтява, жълто прозорче, пелин, синя тинтява, червено подъбиче, черна боровинка, чесън.

30. Подобряващо храносмилането: бял оман, водна детелина, пача трева, хмел, червен кантарион, шипка.

31. Потискащо ЦНС: дилянка, дяволска уста, жълта комунига, златна пръчица, раннлист, хмел.

32. Противоанемично: горска ягода, живовляк, жълта тинтява, коприва, синя тинтява, червен кантарион, шипка.

33. Противовъзпалително: босилек, брош, бял равнец, горска ягода, градински чай, жълт кантарион, жълта комунига, змийска хурка, лайка, лен, липа, лопен, майчин лист, мъжка папрат, невен, овчарска торбичка, орех, очанка, очеболец, полски хвощ, раннлист, резене, ружа, салеп, синя жлъчка, сладък корен, смрадлика, хмел, цариче, червено подъбиче, черен бъз, черен оман, черен синап, черна боровинка.

34. Противоглистно: бял оман, бял равнец, вратига, зърнастец, малина, маточина, синя жлъчка, червен кантарион, чесън, пелин, орех, плод карамфил.

35. Противодиабетично: боб, градински чай, жаблек, черна боровинка.

36. Противодиарично: боб, брош, глухарче, горска ягода, градински чай, очанка, цариче, червено подъбиче, шипка.

37. Противомикробно: анасон, бял имел, вратига, вълча ябълка, исландски лишей, машерка, чесън.

38. Противоревматично: анасон, боб, божур, бял оман, бял равнец, върба, глухарче, очанка, черен бъз.

39. Противоспастично: божур, вълча ябълка, змийско мляко, лудо биле, малина, седефче, червено подъбиче.

40. Противотуморно: божур, бял имел, вратига, вълча ябълка, гороцвет, дилянка, жълто прозорче, змийска хурка, змийско мляко, невен, пача трева, седефче, синя жлъчка, черен оман, чесън.

41. Против подагра: боб, божур, бял равнец, репей, сладък корен.

42. Разширяващо зениците: лудо биле.

43. Разширяващо съдовете: бял имел, вълча ябълка, глог, гороцвет, маточина, мента, чесън.

44. Регулиращо менструацията: бял оман, клинавиче, седефче.

45. Регулиращо уратната обмяна: липа, хвойна.

46. Седативно: гороцвет, дилянка, златна пръчица, зърнастец, иглика, кориандър, лавандула, липа, маточина, мащерка, мъжка папрат, невен, хмел.

47. Секретолитично: бял оман, бяла бреза, великденче, вратига, върбинка, живо¬вляк, исландски лишей, лопен, малина, подбел.

48. Слабително: водно пипериче, глухарче, живовляк, жълто прозорче, зърнастец, иглика, лен, майчин лист, пирей, синя тинтява, черен бъз.

49. Спазмолитично: анасон, бял оман, водно пипериче, вратига, градински чай, дилянка, жълта комунига, змийско мляко, иглика, камшик, копър, кориандър, лавандула, лайка, лен, липа, лопен, малина, маточина, мащерка, мента, орех, перуника, планинска чубрица, резене, репей, риган, ружа, салеп, седефче, сладък корен, царевица, цариче.

50. Стимулиращо зарастването на  рани: брош, бял бор, глухарче, градински чай, живовляк, жълт кантарион, змийско мляко, коприва, малина, цариче, черен оман.

51. Туберкулостатично: жълта тинтява, овчарска торбичка, бъзак.

52. Укрепващо костите: глухарче, черен бъз, шипка.

53. Укрепващо съединителната тъкан: глухарче, риган, хвощ.

54. Усилващо перисталтиката на червата: бъз, гороцвет, зърнастец, коприва, майчин лист.

55. Усилващо ностната секреция: липа.

56. Усилващо съкращенията на матката: водно пипериче, коприва, невен, овчарска торбичка, перуника, седефче.

57. Усилващо сърдечната дейност: бял имел, вълча ябълка, глог, гороцвет, чесън.

58. Усилващо хемопоезата: бял равец, водна детелина, шипка.

59. Успокоително: дилянка, дяволска уста, лен, майчин лист, овес, полски хвощ, риган, хмел.

60. Успокояващо сърдечната дейност: вратига, върбинка, горска ягода, днлянка, черен оман, черен синап.

61. Хемостатично: бял имел, бял равнец, водно пипериче, ефедра, жиловлек, кисел трън, коприва, мъжка папрат, невен, перуника, сладък корен, хвойна, хвощ, хмел, царевица.

62. Xипертензивно: вратига, жълто прозорче, ефедра.

63. Хипотензивно: бял имел, бяла чубрица, вълча ябълка, гороцвет, горска ягода, дяволска уста, жълта комунига, змийско мляко, невен, овчарска торбичка, ранилист.

64. Хипотермично: днлянка, ефедра, липа, малина, мъжка папрат.

65. Холеретично, холагогно: анасон, бял имел, бял равнец, бяла бреза, вратига, водна детелина, вълча ябълка, глухарче, змийско мляко, кисел трън, лавандула, лайка, лен, липа, маточина, мащерка, мента, мъжка папрат, невен, пача трева, пелин, пчелник, ружа, синя тинтява, хвойна, царевица, червен кантарион, чесън.